ERP

« Back to Glossary Index

ERP staat voor enterprise resource planning, waarmee normaliter bedrijfssoftware wordt bedoeld. ERP programma’s wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van bedrijfsprocessen.

Een ERP-programma bestaat uit kleinere deelprogramma’s (modules) die allemaal een specifieke functies verzorgen.
Denk bijvoorbeeld aan module die worden gebruikt om de financiële administratie te voeren of de relaties bij te houden.

Vroeger gebruikte veel bedrijven eigen gebouwde programma’s of spreadsheets om hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, in de huidige  ERP-programma kunnen een groot aantal processen (afdelingen) worden ondergebracht. Een gevolg van een dergelijk ERP-systeem is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten en producten (denk aan adresgegevens van klanten) binnen de organisatie slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden, omdat een enkele database wordt gehanteerd. Waardoor één waarheid (single source of truth) ontstaat. Naast dat de kans op inconsistente data doordat alle data maar een keer opgeslagen wordt kan een ERP-systeem veel andere voordelen bieden zoals een efficiëntere en effectievere manier van werken, betere communicatie en mogelijk kostenreductie.