EDI

« Back to Glossary Index

Electronic Data Interchange is de automatische uitwisseling van data tussen bedrijven volgens vastgelegde protocollen.