December 2016

Exact Globe module SE1245 E-Product Configurator Listprice € 3500,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Product Configurator
E-Productconfigurator is geschikt voor het aanleggen van verbanden en
afhankelijkheden tussen de verschillende onderlinge onderdelen van een
eindproduct. Door middel van vooraf bepaalde afhankelijkheden kunnen
onderliggende onderdelen elkaar uitsluiten of verplicht stellen. Daarnaast
is het niet noodzakelijk om volgens een vaste volgorde te configureren. Zo
is het bijvoorbeeld mogelijk eerst de wielen van een fiets te configureren
en vervolgens het frame. Wenst u echter eerst het zadel te configureren dan
is dit ook mogelijk.
Met E-Productconfigurator kunt u optionele artikelen aan de stuklijst
toevoegen als accessoire, zoals bijvoorbeeld een garantie op een computer.
Zodra u echter een accessoire toevoegt wordt deze ook een onderdeel van de
stuklijst en komt deze ook naar voren als onderdeel in de productieorder.
De voordelen van E-Product Configurator in Exact Globe:
Eenvoudig opties en accessoires toevoegen
Afhankelijkheid tussen onderdelen
Variabele volgorde van configureren
Naast explosie in de verkooporder ook productieorders genereren
 

Status: Niet Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1705 E-Salaris Listprice € 1500,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Salaris 2005
Met behulp van E-Salaris kunt u snel en eenvoudig zelf uw
salarisadministratie voeren. Individuele afspraken met medewerkers, steeds
nieuwe wetten en ingewikkelde regels zorgen ervoor dat het voeren van een
salarisadministratie vaak als ingewikkeld wordt beschouwd. Mede door de
integratie met uw factuur-, financiële-, project- en personeelsadministratie
bent u niet alleen flexibeler en bespaart u veel kosten, maar merkt u
bovendien dat u veel efficiënter werkt!
De voordelen van E-Salaris in Exact Globe:
Direct aan de slag met meegeleverde CAO’s
Gebruiksvriendelijk en flexibel
Volledige integratie met de gehele administratie
Uitgebreide controlemogelijkheden.
 

Status: Niet Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1064 E-Kolommenbalans Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Kolommenbalans
De kolommenbalans is de balans waar elke accountant aan het
eind van het jaar het jaarrapport mee kan opstellen. Via deze balans worden
de mutaties tussen begin- en eindbalans in beeld gebracht en kunnen de
voorafgaande journaalposten en fiscale boekingen worden ingevoerd. Naast de
functionaliteit van de kolommenbalans is het via deze module ook mogelijk om
de XBRL balans op te vragen. De XBRL balans vertegenwoordigt de balans op
basis van een standaard rekeningschema. Op deze manier kan de balans altijd
op uniforme wijzen gepresenteerd worden.De voordelen van E-Kolommenbalans
in Exact Globe:
Een kolommenbalans genereren uit uw administratie
Het opstellen van een XBRL balans

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1012 E-Inkoopcontract Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Inkoopcontract
Met deze module kunt inkoopcontracten invoeren, onderhouden, alsmede het
beheren van de inkoopafspraken.
De voordelen van E-Inkoopcontract in Exact Globe:
Beheren van inkoopcontracten met vooruitbetalingen
Vastleggen van inkoopcontracten en inkoopafspraken van materieel,
onderhoud, dienstverband en lease
Beheren van inkoopcontracten met periodieke betalingen
Automatisch genereren van bestellingen van een inkoopcontract
 

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE4500 E-Service Management Listprice € 2250,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Service Management
In Exact Globe is E-Service Management de module waarmee u het proces van
een servicemelding tot facturatie in z’n volledigheid kunt beheren en afhandelen. Uiteraard is er management informatie beschikbaar over bijvoorbeeld
doorlooptijd van oplossingen, productiviteit van servicemedewerkers, kosten
en opbrengsten per apparaat en veel gebruikte onderdelen. Niet alleen de
historie van het apparaat, maar ook de beschikbaarheid van servicemonteurs
is van cruciaal belang voor de klanttevredenheid.
De voordelen van E-Service Management in Exact Globe:
Verzoeken tot service gemakkelijk geregistreerd
Volledige service planning van materiaal en medewerkers
Serviceorder, opdracht en factuur achtereenvolgens gemaakt
Gemakkelijke analyse van service en historie per apparaat

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1350 E-RMA Listprice € 500,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-RMA
Met E-RMA kunt u snel en correct teruggekomen goederen registreren.
Tevens kunt u redencodes opgegeven zodat u weet waarom goederen retour
zijn gekomen. Vervolgens heeft u de keuze om goederen opnieuw te leveren
of een creditnota op te stellen. Afhankelijk van uw keuze en de situatie dienen
deze retourgoederen weer bij de voorraad worden geteld voor een juist voorraadaantal.
De logistieke en financiële gevolgen hiervan worden automatisch doorberekend.
De voordelen van E-RMA in Exact Globe:
Geplande retouren koppelen aan de order
Ongeplande retouren onder controle
Retour ontvangen goederen direct verrekenen
Analysetools op uw retourenstroom door middel van redencodes
 

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1240 E-Variant Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Variant
Met E-Variant kunt u de relatie tussen het onderdeel en het
eindproduct ingeven in een vaste volgorde. Met E-Variant kunt u optionele,
verplichte en keuze (één van een set) artikelen toevoegen aan de stuklijst.
Voor veel producten zijn aanvullende producten of diensten leverbaar die
niet noodzakelijk zijn, maar het uw klant gemakkelijker maken. Door het als
optie in de variantstructuur op te nemen, kunnen uw verkopers de
mogelijkheden direct onder de aandacht brengen. Klanten kunnen bijvoorbeeld
een onderhoudscontract op een product afsluiten, zodat zij verzekerd zijn
van uw service als dat nodig is, maar ook het toevoegen van een
productbeschrijving of bijvoorbeeld een hulpmiddel.De
voordelen van E-Variant in Exact Globe:
Optionele, verplichte en keuze-artikelen toevoegen aan
een stuklijst
Eenvoudig opties en accessoires toevoegen
 

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1032 E-Incasso Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Incasso
Met de module E-Incasso kunt u openstaande posten van debiteuren
automatisch innen. Met automatische incasso kunt u vorderingen direct van de
bankrekening van uw debiteur opnemen, mits u daartoe de toestemming van de
debiteur hebt. Dankzij de automatische incasso zult u minder werk en tijd
hoeven te steken in debiteurenbeheer, met Mame waar het gaat om debiteuren
die regelmatig openstaande posten hebben.
De voordelen van E-Incasso in Exact Globe:
Makkelijk vastleggen van incasso-afspraken met uw debiteuren
Automatisch incasseren op basis van facturen en termijnen
Vorderingen direct via de bank opnemen
 

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1372 E-Technische Unie Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Technische Unie
Met de module E-Technische Unie kunt u stambestanden
importeren van artikelen die u via de inkooporganisatie aanschaft. De
gegevens, die u in een digitaal bestand krijgt van uw leverancier, kunt u
rechtstreeks in de Exact-programmatuur inlezen. Dit maakt het voor u een
stuk makkelijker om bestellingen te plaatsen, omdat u direct over de juiste
artikelinformatie beschikt. Bij het aanmaken van inkooporders zijn de
geïmporteerde artikelgegevens Mamelijk direct zichtbaar. De gegevens worden
automatisch verwerkt; wijzigingen hoeft u dus niet handmatig door te voeren!
Dit bespaart u veel tijd en voorkomt het maken van fouten.
Direct inzage in de catalogus van Technische Unie
Eenvoudig bestellingen plaatsen
 

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507