October 2016

Exact Globe module SE1770 E-XML Server Human Resources Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-XML Server Human Resources
Met de verschillende E-XML server modules kunt u eenvoudig
gegevens importeren en exporteren van en naar uw administratie(s) in Exact
Globe.De gegevens die u met E-XML Server Human
Resources kunt importeren en exporteren:
Personeel
Salariscomponenten
Salarisgegevens
Salarisboekingen
Verzuim
De formaten die worden ondersteund voor import en export van
gegevens zijn CSV en XML.

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE0165 E-Excel Add-In Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Excel Add-in
Met de module E-Excel Add-in maakt u een koppeling tussen uw
Exact Globe software en Microsoft Excel. Hierdoor wordt het mogelijk om
gegevens tussen deze twee applicaties eenvoudig uit te wisselen.
De voordelen van E-Excel Add-in in Exact Globe:
Data uit Exact Globe importeren in Microsoft Excel
Rapportages uit Exact Globe exporteren naar
Microsoft Excel
Gegevens uit Exact Globe bijwerken in Microsoft
Excel
Budgetten en prijslijsten vanuit Microsoft Excel
importeren in Exact Globe

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE4010 E-Speciaalorder Listprice € 3250,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Speciaalorder
Met behulp van deze module kunt u in Exact Globe makkelijk en snel
aanpassingen doen in de productstructuur van een productieorder.
Productieorders bevatten Mamelijk soms informatie die niet in de
standaardproductstructuur aanwezig is. Bijvoorbeeld eenvoudige aanvullingen
als een vermelding van een logo of merktekens op het eindproduct of complexe
klantspecifieke wensen. Met E-Speciaalorder heeft u aanvullende
werkinstructies voorhanden die de productieafdeling aansturen.
De voordelen van E-Speciaalorder in Exact Globe:
Productieorders genereren uit een verkooporder en offerte
Genereren suborders
Splitsen productieorders
 

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1325 E-Serie/Batch Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Serie / batch
Met de module serie/batch kunt u per artikel of partij artikelen
gedetailleerde informatie vastleggen. Hierdoor kunt u het logistieke proces
beter beheersen. Artikelen worden logistiek gezien in Exact Globe
onderverdeeld in assortimenten en vervolgens in artikelcodes. Van de
verschillende artikelcodes worden diverse voorraadgrootheden bijgehouden.
Soms is het echter noodzakelijk om binnen de voorraad van artikelen weer een
onderverdeling aan te brengen. Bijvoorbeeld bij het registreren van blikken
verf. Hierbij is het vaak niet voldoende om de voorraad verfblikken per
artikelcode bij te houden. Een bepaald aantal verfblikken kan voortkomen uit
dezelfde menging. In dit geval ligt het voor de hand om blikken van dezelfde
menging te groeperen in batches. Bij de verkoop van blikken verf kan
vervolgens gezorgd worden dat ook een nabestelling kan worden geleverd uit
dezelfde batch. Hiermee is de kwaliteit van de kleur gewaarborgd.
De voordelen van E-Serie/Batch in Exact Globe:
Beter beheersbare logistieke processen
Per artikel of partij de mogelijkheid om gedetailleerde informatie
vast te leggen
 

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE1063 E-Cliëntenbeheer Listprice € 1000,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Cliëntenbeheer
Met deze module kunt u klanten van accountantskantoren
managen, inclusief de administraties van deze klanten.
De voordelen van E-Cliëntenbeheer in Exact Globe:
Het creëren van administratie templates. Op basis
hiervan kunt u master data distribueren naar de administraties van uw
klanten
Het maken van back-ups van de administraties van uw
klanten
Centrale toegang tot de administraties van uw klanten
Inzicht in de status van de administraties
voor financiële data (laatst gemaakte boekingen per
dagboektype)
voor salariëring (aantal verwerkte medewerkers en
laatste verwerkingsdatum)
Check in/ check out administraties
Centrale licentie-update.

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE0182 E-Multi Company 1-Pack

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.

E-Multi Company 1-pack Met deze module kunt u 1 extra administratie voeren in Exact Globe. Standaard beschikt Exact Globe al over 4 administraties.

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE0110 E-Wacht Listprice € 500,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Wacht
Met de module E-Wacht heeft u de mogelijkheid om rechten toe
te kennen aan gebruikers. In Exact Globe werkt dit via ‘Rollen’. Zonder
de module E-Wacht hebben alle gebruikers alle rechten.De
voordelen van E-Wacht in Exact Globe:
Verschillende rollen aanmaken
Gebruikers koppelen aan gedefinieerde rollen
Per gebruiker bepalen welke rechten hij krijgt

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507

Exact Globe module SE4000 E-Productie Listprice € 1750,-

Geschikt voor bestaande Exact Globe gebruikers met de oude modulaire licentie.


E-Productie
Met E-Productie in Exact Globe kunt u het productieproces en de
voortgang beheren en registreren. Daarnaast kunt u productieorders aanmaken,
raaplijsten en instructies afdrukken en heeft u controle over uw voorraad
van zowel het eindproduct als de tussenproducten. Ook kunt u met Exact Globe
2003 de benodigde onderdelen makkelijk controleren en beheren. E-Productie
is hierdoor dé basis voor de automatisering van uw volledige productie.
De voordelen van E-Productie in Exact Globe:
Iedereen werkt met de juiste informatie
Eenvoudige aansturing van productieafdeling
Volledige integratie met de projectadministratie binnen Exact Globe

Status: Beschikbaar

Voor advies op maat of een offerte bel: 046-4495507